Foreldrekafe - andre verdskrig

Veke 8 har Friskulen temaveke om ANDRE VERDSKRIG, og ønskjer å invitere foreldre, besteforeldre og andre interesserte til å kome på Foreldrekafe for å smake på "krigsmaten" vår, og sjå/høyre kva me har lært denne veka. Alle som ønskjer det, er difor invitert tilkafe torsdag 21. februar kl 1200-1300. Inntektene frå salet i kafeen går til Julegåveaksjonen i Latvia 2019.