Juleverkstad

Her er bilete frå dagens juleverkstad. Elevane rullerte på tre grupper: klipping, baking og lysstøyping.