Ein vanleg dag på Norheimsund Friskule:

Kl 0825 - 0840 - morgonsamling med andakt, sang og informasjon

Kl 0840 - 0855 - BU-tid, tysdagar og torsdagar


1. time 0855-0930

2. time 0930-1015


Friminutt 1015-1030


3. time 1030-1130

 

Felles lunsj og friminutt 1130-1200 (skulelunsj to dagar i veka)
Første til fjerdeklasse har utetid til kl 1230


4. time 1200-1300 (1.- 4. klasse sluttar kl 1330)


Friminutt 1300-1315


5. time 1315-1415

6. time 1415-1437 (fredag har alle fri denne timen)


Leiketid/leksehjelp/tilbod for 1.-4. klasse kvar dag frå kl 1330-1430, torsdagar til 1530. Andre klassar kan og vere med på leksehjelpa.

Torsdag sluttar alle kl 1300.
Småtrinnet sluttar kl 1330 dei andre dagane
Mellomtrinnet sluttar kl 1430 måndagar og tysdagar, kl 1300 onsdagar og kl 1415 fredagar.
Ungdomstrinnet sluttar 1415 fredagar og ca 1435 dei andre dagane.