PRØVEDAG?

Onsdag 25. mars er nye førsteklassingar og andre som har lyst å prøve Friskulen velkomne til å vere her ein skuledag. Me startar kl 0825 og er ferdige ca 1330, alt etter kva klasse ein vil besøkje. Kontakt oss for meir informasjon