Tilsette på Norheimsund Friskule 2021-2022.

Ønskjer du å sende e-post til ein tilsett; skriv fornamn.etternamn@friskulen.no

Rektor bruker e-postadressa: rektor@friskulen.no

Brit Gjerde Voster er rektor ved Norheimsund Friskule, kjem opprinneleg frå Moster, men er no busett i Norheimsund. Brit er utdanna ved Statens Lærarhøgskule i Handels- og Kontorfag. I tillegg til å vere rektor underviser ho i norsk på ungdomstrinnet.

Margun Mikkelsen Tordal, busett på Oma. Ho har lang og god erfaring frå den offentlege skulen. På Norheimsund Friskule er ho kontaktlærar på småtrinnet, men er og på dei andre trinna

Vilhelm Gravdal er busett i Gravdal. Han er lektor og har kompetanse i naturfag, og matematikk. Han er kontaktlærar for ungdomstrinnet og underviser i ulike fag ved skulen.

Kristin Vistvik kjem frå Norheimsund og er utdanna møbelsnikkar. Ho er systemansvarleg og underviser i kunst og handverk på alle trinn.

Nils Gunnar Oma, kjem frå Norheimsund og har bachelorgrad i Idrett. Han underviser blant anna i kroppsøving, engelsk, mat og helse, og natur, miljø og friluftsliv ved skulen.

Anna Berit Norheim kjem frå Skjold i Rogaland, men er busett i Norheimsund. Ho er adjunkt med opprykk og har undervisningskompetanse i engelsk, musikk og kristendom.

Ingunn Sekanina kjem frå Vikøy, men bur i Strandebarm. Ho underviser i tysk, norsk, kristendom og samfunnsfag og er kontaktlærar på mellomtrinnet

Monica Vestbø Nygard, kjem frå Norheimsund. Ho underviser og hjelper til på småtrinnet.