Tilsette på Norheimsund Friskule 2022-2023

Ønskjer du å sende e-post til ein tilsett; skriv fornamn.etternamn@friskulen.no

Rektor bruker e-postadressa: rektor@friskulen.no

Brit Gjerde Voster er rektor ved Norheimsund Friskule, kjem opprinneleg frå Moster, men er no busett i Norheimsund. Brit er utdanna ved Statens Lærarhøgskule i Handels- og Kontorfag. I tillegg til å vere rektor underviser ho i norsk på ungdomstrinnet.

Margun Mikkelsen Tordal, busett på Oma. Ho er lektor og har mastergrad i musikk. På Norheimsund Friskule underviser ho i norsk, krle, samfunnsfag , tysk og musikk.

Vilhelm Gravdal er busett i Gravdal. Han er lektor og underviser i naturfag og matematikk..

Kristin Vistvik kjem frå Norheimsund og er kontaktlærar for ungdomstrinnet, underviser i samfunnsfag, programmering, praktisk handverksfag og  kunst og handverk. Ho er i tillegg systemansvarleg, bu-inspektør og ressurslærar i programmering.

Nils Gunnar Oma, kjem frå Norheimsund og har bachelorgrad i Idrett. Han er kontaktlærar for ungdomstrinnet. Han underviser blant anna i kroppsøving og engelsk,.

Anna Berit Norheim kjem frå Skjold i Rogaland, men er busett i Norheimsund. Ho er kontaktlærar for mellomtrinnet og underviser i matematikk, norsk og kristendom.

Monica Vestbø Nygard, kjem frå Norheimsund. Ho har ulike fag, og underviser på barnerinnet.