SKULEÅRET 2020-2021

 

FEBRUAR - verdibegrep: Inkluderande, tverrfagleg tema: Berekraftig utvikling

Skidag i løpet av februar

 

MARS - verdibegrep: Sjølvstendig, tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Vinterferie: 1. - 5. mars

Måndag 15. mars: Planleggingsdag, elevane fri

Onsdag 17. mars: Førskuledag nye førsteklassingar

Fredag 26. mars: Påskesamling

Måndag 29. mars - 5. april: Påskeferie

 

APRIL - verdibegrep: tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Veke 12 (12. april-16. april): Temaveke

 

MAI - verdibegrep: tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Heildagsprøvar ungdomsskulen

Onsdag 12. mai: kl 0900 - kunngjering skriftleg eksamen 10. klasse

Torsdag 13. mai: Kr. himmelfartsdag, fridag

Fredag 14. mai: Fridag

Måndag 17. mai: Fridag

skriftleg eksamen veke 20-21 - AVLYST

Måndag 24. mai: 2. pinsedag, fridag

 

JUNI - verdibegrep, tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Torsdag 3. juni: Munnleg eksamen 10. klasse

Måndag 7. juni-fredag 11. juni: Temaveke heile skulen

Onsdag 8. juni: Førskuledag nye førsteklassingar

Torsdag 17. juni: Sommarfest - forhåpentlegvis for heile skulen

Fredag 18. juni: Siste skuledag (blir truleg avspasert pga julefest og sommarfest)

 

 

SKULEÅRET 2021-2022

AUGUST

Måndag 16. august: Planleggingsdag

Tysdag 17. august: Planleggingsdag

Onsdag 18. august: Planleggingsdag

Torsdag 19. august: Første skuledag

 

SEPTEMBER

 

OKTOBER

Veke 41: Haustferie