SKULEÅRET 2019-2020

NOVEMBER - Verdibegrep HALDA UT

Veke 45 - Arbeidsveke 9. og 10. klasse (8. klasse har ein dag)
Fredag 15. november - Planleggingsdag - elevane fri
Veke 48 - Gjennomføre Elevundersøkjinga, 7.-10. klasse

DESEMBER - Verdibegrep HÅP
Måndag 2. desember - Heildagsprøve engelsk - ungdomstrinnet
Måndag 2. desember - 3. og 4. klasse - "Under ein stein", DKS

Onsdag 4. desember - Heildagsprøve norsk hovudmål
Torsdag 5. desember - lesedag i matematikk på skulen
Torsdag 5. desember - 1.-4. klasse "Teskeikjerringas jul", DKS

Fredag 6. desember - heildagsprøve i matematikk
Måndag 9. desember - heildagsprøve i norsk sidemål
Torsdag 12. desember - Julefest kl 16-19, me leiger Norheimsund bedehus, open fest for alle
Måndag 16. desember - Helsesjukepleiaren er her
Onsdag 18. desember - Siste frist for innlevering av Samaritanske øskjer, Julegåveaksjonen i Latvia

Torsdag 19. desember - Juleverkstad
Fredag 20. desember - Siste skuledag før jul og truleg Julegudsteneste

2020

JANUAR - Verdibegrep NYSGJERRIG
Torsdag 2. januar - første skuledag etter nyttår
Torsdag 23. januar - leikekurs for nye trivselsleiarar, Nhs idrettshall

FEBRUAR
Veke 8: Temaveke - foreldrekafe torsdag kl 1200
Veke 9: Vinterferie

MARS
Måndag 16. mars: Planleggingsdag - elevane fri
Onsdag 25. mars: Førskuledag nye førsteklassingar

APRIL
Fredag 3. april: Påskemarkering
Veke 15: Påskeferie
Måndag 13. april: 2. påskedag