SKULEÅRET 2020-2021

AUGUST - verdibegrep: Hjelpsam, tverrfagleg tema: Folkehelse og livsmeistring

12.-14. august er planleggingsdagar for lærarane

Måndag 17. august er første skuledag for elevane

Onsdag 19. august: turdag for alle

Måndag 31. august: Leikedag for nye trivselsleiarar

 

SEPTEMBER - verdibegrep: Målretta, tverrfagleg tema: Folkehelse og livsmeistring

Fredag 4. september: Idrettsdag?

Onsdag 23. september: Foreldremøte

 

OKTOBER - verdibegrep: Sjølvkontroll, tverrfagleg tema: Folkehelse og livsmeistring

5. -11. oktober: Haustferie