SKULEÅRET 2020-2021

 

NOVEMBER - verdibegrep: Å vera leiar, tverrfagleg tema: Berekraftig utvikling

Fredag 13. november: Planleggingsdag, elevane fri

Veke 48: Gjennomføre elevundersøkinga, 7.-10. klasse

 

DESEMBER - verdibegrep: Gåvmild, tverrfagleg tema: Berekraftig utvikling

Torsdag 3. desember: Heildagsprøve i norsk, ungdomstrinnet

Måndag 7. desember: Heildagsprøve i engelsk, ungdomstrinnet

Onsdag 9. desember: Halv dag med juleverkstad form mellomtrinnet

Fredag 11. desember: Heildagsprøve i matematikk, ungdomstrinnet.

Onsdag 16. desember: Innspeling digital julegudsteneste, småtrinnet. og nokre frå mellomtrinnet. Juleverkstad for ungdomstrinnet, og halv dag med juleverkstad for mellomtrinnet.

Torsdag 17. desember: Juleverkstad for småtrinnet

Torsdag 17. desmeber: Julefesten er dessverre avlyst pga smittevernreglane.

Måndag 21. desember: Vanleg skuledag

Tysdag 22. desember: Siste skuledag før jul med blant anna digital Julegudsteneste som friskuleelevane har vore med å spelt inn. Me sluttar truleg kl 1130.

 

JANUAR 2021 - verdibegrep: Takknemleg, tverrfagleg tema: Berekraftig utvikling

Måndag 4. januar: Første skuledag etter jul

Fredag 22. januar: Utlevering halvårsvurdering

 

FEBRUAR - verdibegrep: Inkluderande, tverrfagleg tema: Berekraftig utvikling

 

MARS - verdibegrep: Sjølvstendig, tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Vinterferie: 1. - 5. mars

Måndag 15. mars: Planleggingsdag, elevane fri

Onsdag 17. mars: Førskuledag nye førsteklassingar

Fredag 26. mars: Påskesamling

Måndag 29. mars - 5. april: Påskeferie

 

APRIL - verdibegrep: tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Veke 12 (12. april-16. april): Temaveke

 

MAI - verdibegrep: tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Heildagsprøvar ungdomsskulen

Onsdag 12. mai: kl 0900 - kunngjering skriftleg eksamen 10. klasse

Torsdag 13. mai: Kr. himmelfartsdag, fridag

Fredag 14. mai: Fridag

Måndag 17. mai: Fridag

skriftleg eksamen veke 20-21

Måndag 24. mai: 2. pinsedag, fridag

 

JUNI - verdibegrep, tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Onsdag 8. juni: Førskuledag nye førsteklassingar

Fredag 18. juni: Siste skuledag (blir truleg avspasert pga julefest og sommarfest)