SKULEÅRET 2019-2020


FEBRUAR - Verdibegrep KREATIVITET

Veke 8: Temaveke - me reiser til Bergen torsdag og avspaserer fredagen.
Veke 9: Vinterferie

MARS - Verdibegrep INTEGRITET
Måndag 16. mars: Planleggingsdag - elevane fri
Onsdag 25. mars: Førskuledag nye førsteklassingar

APRIL - Verdibegrep MOT
Fredag 3. april: Påskemarkering
Veke 15: Påskeferie
Måndag 13. april: 2. påskedag

Onsdag 22. april: Mellomtrinnet "Ut å ro", Hardanger Fartøyvernsenter 1151-1315

Onsdag 22. april: Ungdomstrinnet på DKS kl 1215-1300

Måndag 27. april: 1.-7.: "Bach goes hip hop"


MAI - Verdibegrep MÅLRETTA

Heildagsprøvar 8.-10.

Fredag 1. mai: Fridag

Måndag 11.mai: Prøvemunnleg 10. klasse

Tysdag 12.mai: Prøvemunnleg 10. klasse

Onsdag 13. mai: Prøvemunnleg 10. klasse

Fredag 15. mai: Kunngjering skriftleg eksamen

Tysdag 19. mai: Eventuell skriftleg eksamen i matematikk

Onsdag 20. mai: Eventuell skriftleg eksamen i engelsk

Torsdag 21. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag

Fredag 22. mai: Fridag

Tysdag 26. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk hovudmål

Onsdag 27. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk sidemål


JUNI - Verdibegrep HUMOR

Måndag 1. juni - 2. pinsedag - fridag

Måndag 8. juni - kunngjering munnleg eksamsensfag 10. klasse

Tysdag 9. juni - førebuing munnleg eksamen 10. klasse

Onsdag 10. juni - munnleg eksamen 10. klasse

Torsdag 18. juni - Sommarfest for alle, kl 16-19, Utdeling av vitnemål til 10. klasse

Fredag 19. juni - Avspaseringsdag for elevane, planleggingdag for lærarane