SKULEÅRET 2023-2024

 

APRIL

Måndag 1. april: 2. påskedag, fridag

Måndag 8. april: DKS småtrinnet

Måndag 15. april: Besøk av politiet v/Ann May Garen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Onsdag 24. april: Heildagsprøve i engelsk, 8.-10.

Fredag 26. april: Heildagsprøve i norsk hovudmål, 8.-10.

 

MAI

Onsdag 1. mai: Fridag

Onsdag 3. mai: Heildagsprøve norsk sidemål (10. klasse)

Tysdag 7. mai: Kunngjering uttrekk til skriftleg eksamen 10. trinn

Tysdag 7. mai: Heildagsprøve matematikk 8.-10.

Torsdag 9. mai: Kristi himmelfartsdag, fridag

Fredag 10. mai: Fridag

 

Måndag 13. mai: Ev. førebuingsdag til skriftleg eksamen i engelsk

Tysdag 14. mai: Ev. skriftleg eksamen i engelsk

Tysdag 14. mai: Ev. førebuingsdag til skriftleg eksamen i norsk

Onsdag 15. mai: Ev. skriftleg eksamen i norsk hovudmål

Torsdag 16. mai: Ev. skriftleg eksamen i norsk sidemål

Fredag 17. mai: Fridag

 

Måndag 20. mai: 2. pinsedag, fridag

Tysdag 21. mai: Ev. skriftleg eksamen i matematikk

 

Fredag 24. mai: Uttrekk til munnleg prøveeksamen 9. og 10. klasse

Måndag 27. mai: Trekk av problemstilling til prøveeksamen

Tysdag 28. mai frå kl 12.00: Munnleg prøveeksamen

Tysdag 28. mai: Mellomtrinnet har besøk av "Orkesterpedagog" kl 12.00-12.50

 

Onsdag 29. mai: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet reiser til Moster 2024, overnattar til torsdag.

Fredag 31. mai: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet avspaserer.

 

 

JUNI

Tysdag 4. juni: Kunngjering uttrekk til munnleg eksamen 10. klasse

Onsdag 5. juni: Trekkje tema/problemstilling til munnleg eksamen

Onsdag 5. juni: Utlevering standpunktkarakterar 10. trinn

Torsdag 6. juni: Munnleg eksamen

Tysdag 11. juni: Utlevering standpunkt i valfag og kunst og handverk, 8. og 9. klasse

 

Sommarfest:: truleg onsdag 19. juni kl 16-19

Torsdag 20. juni: Fridag pga sommarfesten onsdag kveld.

 

OPPSTART AUGUST 2024:

Torsdag 15. august: Første skuledag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L