SKULEÅRET 2023-2024

 

NOVEMBER - Verdibegrep: VENNSKAP

Veke 44 - arbeidsveke 9. og 10. klasse, onsdag arbeidsdag for 8. klasse

Fredag 10. november - planleggingsdag - elevane fri

Laurdag 11. november - konkurranse FLL

Gjennomføre Elevundersøkjinga

Onsdag 22. november: Besøk av Gjennestad vgs.

Torsdag 23. november: Besøk av Sygna vgs.

Onsdag 29. november: Halvdagsprøve i engelsk 8.-10. klasse

Torsdag 30. november: DKS mellomtrinnet: "Tuan-shan, tradisjonell kinesisk blomstermaling"

 

 

DESEMBER - Verdibegrep:

Tysdag 5. desember: Halvdagsprøve i matematikk, 8.-10. klasse

Fredag 8. desember: Halvdagsprøve i norsk hovudmål, 8.-10. klasse

Torsdag 14. desember: Julefest i Norheimsund bedehus kl 16-19

Veke 51: Ulike juleaktivitetar

Fredag 22. desember - siste skuledag før jul, truleg Julegudsteneste

 

 

JANUAR 2024

Onsdag 3. januar - første skuledag etter nyttår

Fredag 5. januar: Halvdagsprøve i sidemål, 10. klasse

Fredag 19. januar - utlevering halvårsvurderingar

 

 

FEBRUAR 2024 - Verdibegrep: HELSE

Torsdag 8. februar - Ungdomstrinnet reiser til Oslo

Fredag 9. februar - Besøk på Stortinget

Veke 9: Vinterferie

 

MARS

Onsdag 13. mars: Førskuledag for nye førsteklassingar

Fredag 15. mars: Planleggingsdag, elevane fri

Veke 12: Temaveke Folkehelse og livsmeistring

Veke 13: Påskeferie

 

APRIL

Måndag 1. april: 2. påskedag, fridag

Onsdag 24. april: Heildagsprøve i engelsk, 8.-10.

Fredag 26. april: Heildagsprøve i norsk hovudmål, 8.-10.

 

 

MAI

Onsdag 1. mai: Fridag

Tysdag 7. mai: Kunngjering uttrekk til skriftleg eksamen 10. trinn

Torsdag 9. mai: Kristi himmelfartsdag, fridag

Fredag 10. mai: Fridag

 

Måndag 13. mai: Ev. førebuingsdag til skriftleg eksamen i engelsk

Tysdag 14. mai: Ev. skriftleg eksamen i engelsk

Tysdag 14. mai: Ev. førebuingsdag til skriftleg eksamen i norsk

Onsdag 15. mai: Ev. skriftleg eksamen i norsk hovudmål

Torsdag 16. mai: Ev. skriftleg eksamen i norsk sidemål

 

Måndag 20. mai: 2. pinsedag, fridag

Tysdag 21. mai: Ev. skriftleg eksamen i matematikk

Veke 22: Munnleg prøveeksamen 9. og 10. trinn

Munnleg prøveeksamen 9. og 10. klasse:

 

JUNI

Tysdag 4. juni: Kunngjering uttrekk til munnleg eksamen 10. klasse

Onsdag 5. juni: Trekkje tema/problemstilling til munnleg eksamen

Onsdag 5. juni: Utlevering standpunktkarakterar 10. trinn

Torsdag 6. juni: Munnleg eksamen

 

 

Fellessensur

Sommarfest:: truleg torsdag 20. juni kl 16-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L