SKULEÅRET 2022-2023

 

MAI - Verdibegrep:

Måndag 1. mai - fridag

Onsdag 3. mai - DKS ungdomsskulen - "Fake news"

Torsdag 4. mai - 9. klasse til Kvam vgs.

Tysdag 9. mai: Heildagsprøve i norsk hovudmål, 8.-10. klasse

Onsdag 10. mai: Heildagsprøve i matematikk, 8.-10. klasse

Torsdag 11. mai: Mellomtrinnet Hardangerbadet

 

Fredag 12. mai: Kunngjering uttrekk skriftleg eksamen 10. klasse

Onsdag 17. mai: fridag

Torsdag 18. mai: Kr.himmelfartsdag - fridag

Fredag 19. mai: fridag

 

Måndag 22. mai: Eventuell skriftleg eksamen i matematikk, 10. klasse

                              Førebuingsdag ved eventuell eksamen i engelsk, 10. klasse

Tysdag 23. mai:  Eventuell skriftleg eksamen i engelsk, 10. klasse

                             Førebuingsdag ved eventuell eksamen i norsk, 10. klasse

Onsdag 24. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk hovudmål

Torsdag 25. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk sidemål

 

Torsdag 25. mai: Småtrinnet Hardangerbadet

Måndag 29. mai: 2. pinsedag - fridag

 

Tysdag 30. mai: Uttrekk prøvemunnleg 9. og 10. klasse

Onsdag 31. mai: Trekkje tema/problemstilling til munnleg prøveeksamen

Torsdag 1. juni: Prøvemunnleg 9. og 10. klasse

 

 

JUNI - Verdibegrep:

Fredag 9. juni: Utlevering standpunktkarakterar

Måndag 12. juni: Uttrekk munnleg eksamen, 10. klasse

Onsdag 14. juni: Munnleg eksamen, 10. klasse

Torsdag 15. juni: Sommarfest kl 16-19 i Norheimsund bedehus

Tysdag 20. juni: Siste skuledag (avspaserer onsdag pga sommarfesten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L