SKULEÅRET 2022-2023

 

 

JANUAR - Verdibegrep Ansvar

Måndag 2. januar: Første skuledag etter nyttår

Torsdag 19. januar: 1.-4. klasse med på DKS i Norheimsund

Fredag 20. januar: Utlevering halvårsvurderingar

Tysdag 31. januar: 10. klasse hospiterer på Framnes vgs.

 

FEBRUAR - Verdibegrep: Å vere venleg

Veke 9 (27. februar-3. mars): Vinterferie

 

MARS - Verdibegrep: Å velje

Onsdag 15. mars: Førskuledag for nye førsteklassingar

Fredag 17. mars: Planleggingsdag - elevane har fri

Veke 11 eller 12: Skidag eindag sola skin..

Veke 13 (27. mars-30. mars) Temaveke

Fredag 31. mars: Påskesamling

 

APRIL - Verdibegrep: Sjølvkjensle

Veke 14 (3. april-10. april): Påskeferie

Onsdag 19. april: Heildagsprøve i engelsk, 8.-10. klasse

Torsdag 27. april: Heildagsprøve i norsk sidemål, 10. klasse

 

Foreldrekonferansane skal vere ferdige innan utgangen av april.

 

MAI - Verdibegrep:

Måndag 1. mai - fridag

Tysdag 2. mai: Heildagsprøve i norsk hovudmål, 8.-10. klasse

Onsdag 3. mai: Heildagsprøve i matematikk, 8.-10. klasse

 

Tysdag 9. mai: Uttrekk prøvemunnleg 9. og 10. klasse

Torsdag 10. mai: Munnleg prøveeksamen 9. og 10. klasse

Fredag 12. mai: Kunngjering uttrekk skriftleg eksamen 10. klasse

Onsdag 17. mai: fridag

Torsdag 18. mai: Kr.himmelfartsdag - fridag

Fredag 19. mai: fridag

 

Måndag 22. mai: Eventuell skriftleg eksamen i matematikk, 10. klasse

                              Førebuingsdag ved eventuell eksamen i engelsk, 10. klasse

Tysdag 23. mai:  Eventuell skriftleg eksamen i engelsk, 10. klasse

                             Førebuingsdag ved eventuell eksamen i norsk, 10. klasse

Onsdag 24. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk hovudmål

Torsdag 25. mai: Eventuell skriftleg eksamen i norsk sidemål

 

Måndag 29. mai: 2. pinsedag - fridag

 

JUNI - Verdibegrep:

Måndag 12. juni: Uttrekk munnleg eksamen, 10. klasse

Onsdag 14. juni: Munnleg eksamen, 10. klasse

Tysdag 20. juni: Siste skuledag (avspaserer onsdag pga sommarfesten)

 

Sommarfesten blir truleg måndag 19. juni kl 16-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L