SKULEÅRET 2020-2021

JUNI - verdibegrep: HELSE tverrfagleg tema: Demokrati og medborgarskap

Torsdag 3. juni: Munnleg eksamen 10. klasse - avlyst

Måndag 7. juni-fredag 11. juni: Temaveke heile skulen

  • kanopadling
  • rotur
  • bading
  • fjellturar (nærområdet, Vending, Breidablik, Fitjadalen)
  • sykkelturar

Onsdag 8. juni: Førskuledag nye førsteklassingar

Tysdag 15. juni: Ungdomsskulefest m/foreldre for 10. klasse, vitnemålsutdeling

Torsdag 17. juni: Siste skuledag

 

 

SKULEÅRET 2021-2022

AUGUST

Måndag 16. august: Planleggingsdag

Tysdag 17. august: Planleggingsdag

Onsdag 18. august: Planleggingsdag

Torsdag 19. august: Første skuledag

 

SEPTEMBER

 

OKTOBER

Veke 41: Haustferie (11. -15.oktober)

 

NOVEMBER

Fredag 12. november: Planleggingsdag

 

DESEMBER

Tysdag 21. desember: Siste skuledag før jul

 

JANUAR 2022

Måndag 3. januar: Første skuledag etter jul