SKULEÅRET 2019-2020

 

MAI - Verdibegrep MÅLRETTA -

 

Måndag 11. mai: JIPPI, ALLE ER TILBAKE PÅ SKULEN ATT

Alle eksamenar, skriftlege og munnlege er avlyste pga koronasituasjonen

 

Torsdag 21. mai: Kristi himmelfartsdag - fridag

Fredag 22. mai: Fridag

Tysdag 26. maI: heildagsprøve i norsk for 10. klasse

Onsdag 27. mai: heildagsprøve i engelsk for 10. klasse

 

 

JUNI - Verdibegrep HUMOR

Måndag 1. juni - 2. pinsedag - fridag

Onsdag 3. juni: heildagsprøve i matematikk for 10. klasse

Torsdag 18. juni - Sommarfesten blir truleg ein forenkla variant

Fredag 19. juni - Avspaseringsdag for elevane, planleggingsdag for lærarane

 

 

SKULEÅRET 2020-2021

12.-14. august er planleggingsdagar for lærarane

Måndag 17. august er første skuledag for elevane