Trivselsleiarkurs

To elevar frå småtrinnet og to frå mellomtrinnet var på Leikekurs i Norheimsund Idrettshall i regi av Trivselsprogrammet, i lag med alle trivselsleiarane i Kvam. Desse elevane blir kalla trivselsleiarar, og skal vere med å lage til kjekke aktivitetar i friminutta. Bileta er frå Idrettshallen i Norheimsund.